EOS

Pädevuse hindamine

Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise üheks eelduseks on tervishoiutöötajate pädevus.

Ortodontide pädevuse sertifikaate väljastab Eesti Ortodontide Selts (EOS). Pädevuse taotleja peab olema kantud Terviseameti registrisse ortodondina.

Pädevushindamine toimub EOS-i komisjoni poolt vastavalt kokkuleppele Terviseametiga. Pädevuse hindamise komisjon koguneb 1 kord aastas ning dokumentide esitamise tähtaeg on iga aasta 1.november. Pädevaks hinnatud töötajale väljastatakse EOS-i poolt pädevustunnistus viieks aastaks.

Pädevuse hindamine on tasuline - EOS liikmele 15 EUR ja mitteliikmele 30 EUR. Pädevuse taotlemine kiirmenetluse korral liikmele 150 EUR, mitte-liikmele 300 EUR. Tasu tuleb kanda enne taotluse esitamist MTÜ Eesti Ortodontide Seltsi arvele EE512200221026037522 arveldusarvele, selgitusse kirjutada “Pädevuse hindamine”.

Pädevuse hindamise taotlemiseks tuleb saata aadressile: Metsaääre17b, Ülenurme, 161714 dr.Eveli Sibul või elektrooniliselt eveli.sibul.ortodont@gmail.com (kasutades näiteks WeTransferit) järgmised dokumendid:

  • Pädevuse hindamise avaldus (Avalduse esitaja peab olema kantud Terviseameti registrisse, talle on omistatud ortodondi kutse)

  • Täiendusdokumentide ja eksamitunnistuse koopiad 

  • Artiklite koopiad

  • Lektori tegevuse aruanne (teema, kellele orienteeritud, toimumise aeg ja koht)

  • Maksekorralduse koopia

Täpsema info pädevuse hindamise kohta ja pädevuse avalduse leiate siit:

KOOLITUSED

Tulemas

Kontakt

MTÜ Eesti Ortodontide Selts

TÜ Hambaarstiteaduse Instituut L. Puusepa 1a
Tartu 50406

E-post: eestiortodontideselts@gmail.com

EOS

MTÜ Eesti Ortodontide Selts (EOS) on Eesti ortodonte ühendav erialaliit.